انجمن علمی بهداشت ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف انجمن علمی بهداشت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۸ | 
* ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی حوزه سلامت
* همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها و بازآموزی ها
*ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور
* ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، فنی
*ترغیب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی حوزه سلامت
*تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاری گردهمائی و باز آموزی های آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بهداشت ایران:
http://iranianpha.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب